Prematurenstudies

Wetenschappelijk onderzoek van Universiteit Antwerpen
naar het effect van vroeggeboorte

Waarom dit onderzoek?

Kinderen die extreem vroeg of met een zeer laag gewicht zijn geboren, maken minder dan 2% van alle geboortes in Europa uit. De overlevingskansen zijn de laatste decennia veel verbeterd.  In de meerderheid van de gevallen gaat het goed. Maar waar het op aankomt is hoe ze overleven.

Zo hebben deze kinderen hebben een hoger risico op een aantal aandoeningen zoals hersenverlamming, gehoorpro­blemen, psychiatrische aandoeningen en sociale problemen. Daarnaast lopen zij later mogelijk ook een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Verder suggereren wetenschappelijke bevin­dingen dat deze kinderen op latere leeftijd moeilijk­heden kunnen ondervinden op het vlak van sociale omgang, het vinden van een partner en het stichten van een gezin.  Prematuriteit draagt bij tot de helft van de sterfgevallen rond de geboorte of op kinderleeftijd, alsmede tot 50% van de handicaps bij kinderen. Daarnaast gaat meer dan een derde van het gezondheids- en onderwijsbudget voor kinderen naar de zorg en opleiding van te vroeg geboren kinderen.

Daarom is het belangrijk om de oorsprong van deze problemen te vinden.  Zo kunnen we aanbevelingen ontwikkelen om de zorg tijdens de neonatale periode en daarna te  optimaliseren en de risico’s te beperken. Ook kan het onderzoek ideeën opleveren voor beleidsaanbeve­lingen die de kosten in de zorg, op het sociale vlak en in het onderwijs kunnen verlagen.

Onderzoek bij grote aantallen levert betrouwbaarder resultaten. Daarom werkt  de Universiteit Antwerpen mee aan Europees onderzoek naar de  effecten van vroeggeboorte.

Bron:

WHO Recommendations on Interventions to Improve Preterm Birth Outcomes. Geneva: World Health Organization; 2015. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK321160/