RESULTATEN

Resultaten RECAP

Meer info: https://recap-preterm.eu/our-findings/publications/

 1. Zeitlin, J., Sentenac, M., Morgan, A. S., Ancel, P. Y., Barros, H., Cuttini, M., Draper, E., Johnson, S., Lebeer, J., Maier, R. F., Norman, M., Varendi, H. and Grp, RECAP Preterm Child Cohort Res 2020 Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition
  Priorities for collaborative research using very preterm birth cohorts
  Deze studie had tot doel onderzoeksprioriteiten ontwikkelen met betrekking tot de gevolgen van zeer premature geboorte (VPT) voor de RECAP Prematuurplatform dat gegevens van 23
  Europese VPT-geboortecohorten. Deze studie leverde een breed scala aan onderzoeksprioriteiten over de gevolgen van VPT-bevalling, met goede consensus over de hoogste rangen tussen belanghebbende groepen. Verschillende hooggeplaatste thema’s waren gericht op de sociaal-emotionele behoeften van kinderen en ouders, deze zijn in het verleden minder bestudeerd.

 

 1. Robinson, R., Lahti-Pulkkinen, M., Schnitzlein, D., Voit, F., Girchenko, P., Wolke, D., Lemola, S., Kajantie, E., Heinonen, K. and Raikkonen, K. 2020 Seminars in Fetal & Neonatal MedicineMental health outcomes of adults born very preterm or with very low birth weight: A systematic review
  Dit literatuuroverzicht betreft de evaluatie van de mentale gezondheid van volwassenen die zeer prematuur (VP; <32 + 0 weken zwangerschapsduur) en / of zeer laag geboortegewicht (VLBW; <1500 g) zijn geboren door middel van meta-analyses van individuele deelnemers. De onderzoekers evalueerden en beoordeelden systematisch de kwaliteit van het bewijs uit VP / VLBW-onderzoeken met psychische symptomen of stoornissen die op volwassen leeftijd optreden, met uitzondering van stoornissen in de kindertijd

 

 1. Marques, S. C. S., Doetsch, J., Brodsgaard, A., Cuttini, M., Draper, E. S., Kajantie, E., Lebeer, J., van der Pal, S., Pedersen, P., Barros, H. and Grp, RECAP-WP6 QS Work 2020 Jmir Research ProtocolsImproving Understanding of Participation and Attrition Phenomena in European Cohort Studies: Protocol for a Multi-Situated Qualitative Study
  Cohortstudies vertegenwoordigen een sterke methodologie om iemands begrip van de ontwikkeling van de menselijke levensloop en etiologische mechanismen te vergroten. Het behouden van deelnemers, vooral tijdens lange follow-up periodes, is echter een grote uitdaging. Een beter begrip van de motieven voor deelname en verloop in cohortstudies in diverse sociaalgeografische en culturele omgevingen is nodig, aangezien deze informatie het meest bruikbaar is bij het ontwikkelen van effectieve retentiestrategieën.

 

 1. Lopes, I. C., Doetsch, J., Redinha, M. R. and Barros, H. 2019      Red-Revista Electronica De DireitoData protection and the processing of personal data of very preterm (VPT) and very low birth weight (VLBW) children for scientific health research
  Deze onderzoekspaper richt zich op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/ GDPR) en de nationale wetgeving, met een kritische kijk op de manier waarop het wettelijke regime voor toegang tot routinematig verzamelde gezondheids- en onderwijsgegevens en de daaropvolgende verwerking ervan voor onderzoeksdoeleinden. De belangrijkste resultaten van dit artikel zijn de reflectie op de moeilijkheden waarmee wetenschappelijk onderzoek wordt geconfronteerd en de overweging van toekomstige wetswijzigingen in een wereld waarin gegevensbescherming een prioriteit van beleid is. Hoewel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheid door het internationale, Europese en nationale recht wordt erkend als een troef voor de ontwikkeling van de samenleving, probeert dit artikel aan te tonen dat de mogelijkheden voor toegang tot en gebruik van persoonsgegevens, inclusief gevoelige gegevens, niet breed zijn.      

 

 1. Jaekel, J., Sorg, C., Baeuml, J., Bartmann, P. and Wolke, D. 2019      Journal of the International Neuropsychological SocietyHead Growth and Intelligence from Birth to Adulthood in Very Preterm and Term Born Individuals
  Het doel van deze studie was om de effecten te onderzoeken van de groei van de hoofdomtrek van baby’s en peuters op intelligentiescores van de vroege kindertijd tot de volwassenheid bij zeer premature (<32 weken zwangerschapsduur; VP) en / of zeer laag geboortegewicht (<1500 g; VLBW)