SHIPS

Wat?

SHIPS (Screening for Health In very Preterm infantS in Europe )is een internationaal onderzoeksproject voor de opvolging van 5-jarige ex-premature kinderen in 19 Europese streken.

Jaarlijks overleven een 50 000 zeer vroeggeboren prematuren (VPT) (< 32 weken) in de EU. Deze kinderen hebben een groter risico op hersenverlamming, visuele en auditieve stoornissen, ademhalingsmoeilijkheden, verminderde cognitieve ontwikkeling, psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen,  dan kinderen die à terme geboren zijn (≥38w GA). Ze vertonen vaak meerdere beperkingen, wat de belasting voor het kind en het gezin vergroot. Problemen beginnen in de vroege kindertijd en hebben levenslange gevolgen en een hoge economische impact voor families, gezondheid en sociale systemen. Het SHIPS onderzoek volgt de EPICE cohorte van 6727 in 2011-12 geboren VPT kinderen, na ontslag uit de NICU (neonatale intensive care unit) van 1641 na minder dan 28  weken zwangerschap geboren werden. Het EPICE project analyseerde de neonatale periode en ontwikkeling na 2 jaar. Het SHIPS project onderzoekt de ontwikkeling op de leeftijd van 5 jaar.

Doelen

N

De screenings- en opvolgingsprogramma’s bij prematuur geboren kinderen evalueren (in termen van structuur, organisatie, financiering, periodes en inhoud).

N

Kijken hoe goed deze screeningsprogramma’s worden opgevolgd

N

Nagaan welke de meest succesvolle programma’s zijn en waarom

N

Nagaan hoe de ontwikkeling verloopt bij 5-jarige te vroeg geboren kinderen, en welke onderzoeksmethoden het best zijn op de leeftijd van 2 en 5 jaar.

N

Europese richtlijnen opstellen en verspreiden voor screenings- en preventieprogramma’s voor prematuur geboren kinderen, die zijn gebaseerd op de onderzoeksresultaten, de ervaringen van artsen, onderzoekers, beleidsmakers en families.

Vier nieuwe studies

N

Kenmerken van regionale en unit-gebaseerde follow-up screening en preventieprogramma’s voor zeer premature pasgeborenen (< 32 weken zwangerschapsduur).

N

Gezondheid en de ontwikkeling van 5-jarige ex-premature kinderen, alsook het welzijn van de familie en het gebruik van hulpverlening, via vragenlijsten voor ouders

N

Ontwikkeling en gezondheid d.m.v. klinisch onderzoek bij 5-jarige kinderen, geboren na een zwangerschapsduur van 28 weken of minder, die een hoger risico hebben op problemen. De klinische onderzoeken worden uitgevoerd in de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen (Gent, Brussel, Antwerpen en Leuven), alsook in AZ St. Jan te Brugge en Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk.

N

Kwalitatieve studie d.m.v. interviews naar de ervaringen van ouders met follow-up programma’s.

Internationaal Team

Coordinator ‘Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale’  (INSERM), Paris. Deelnemende landen : BE, FR, NL, DE, IT, PT, DK, SE, PL, EST, UK

Financiering

Het SHIPS project werd van september 2015 tot januari 2019 gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Horizon 2020 Programma, contractnummer 633724.