RESULTATEN

Resultaten EPICE/SHIPS

Meer info: www.epiceproject.eu/en/publications/published-articles.html

 

 1. Zeitlin, J., Maier, R. F., Cuttini, M., Aden, U., Boerch, K., Gadzinowski, J., Jarreau, P. H., Lebeer, J., Norman, M., Pedersen, P., Petrou, S., Pfeil, J. M., Toome, L., van Heijst, A., Van Reempts, P., Varendi, H., Barros, H., Draper, E. S. and Grp, EPICE & SHIPS Res 2020 International Journal of Epidemiology
  Cohort Profile: Effective Perinatal Intensive Care in Europe (EPICE) very preterm birth cohort
  De EPICE-cohorte is een geografisch gedefinieerde studie van stilgeboorten en levendgeborenen van 22 + 0 tot 31 + 6 weken zwangerschap in 19 Europese regio’s.
  Deze cohorte is opgezet om het gebruik van evidence-based interventies voor prenatale en postnatale zorg van zeer prematuur geboren zuigelingen (VPT) te onderzoeken en de verbanden te bestuderen tussen evidence-based zorg en hun gezondheids- en ontwikkelingsresultaten.

 

 1. Sentenac, M., Johnson, S., Charkaluk, M. L., Seppanen, A. V., Aden, U., Cuttini, M., Maier, R., Mannamaa, M., Zeitlin, J. and Grp, EPICE 2020 Journal of Epidemiology and Community Health
  Maternal education and language development at 2 years corrected age in children born very preterm: results from a European population-based cohort study
  Sociaaleconomische factoren beïnvloeden de taalontwikkeling bij de algemene bevolking, maar de associatie blijkt minder goed gedocumenteerd bij zeer prematuur geboren kinderen (VPT). De impact van de opleidingsgraad van de moeder op taalontwikkeling bij prematuur geboren kinderen werd beoordeeld .

 

 1. Seppanen, A. V., Sauvegrain, P., Draper, E. S., Toome, L., El Rafei, R., Petrou, S., Barros, H., Zimmermann, L. J. I., Cuttini, M., Zeitlin, J. and Grp, SHIPS Res 2020               Pediatric Research
  Parents’ ratings of post-discharge healthcare for their children born very preterm and their suggestions for improvement: a European cohort study
  Follow-up van zeer premature baby’s is essentieel om de risico’s op gezondheids- en ontwikkelingsproblemen te verminderen en is afhankelijk van de betrokkenheid van de ouders. De onderzoekers beoordeelden de perceptie van ouders van gezondheidszorg na ontslag voor hun zeer prematuur geboren kinderen in een Europese cohortstudie in meerdere landen. Perinatale gegevens werden verzameld uit medische dossiers en gegevens over 5 jaar uit vragenlijsten met ouderrapporten.

 

 1. Pedersen, P. and Bilsteen, J. F. 2020 Danish Medical Journal
  Outcomes and follow-up programmes in extreme preterm children in Denmark in the EPICE/SHIPS cohort
  Deze studie presenteert resultaten en follow-uptools voor kinderen die zeer (28 + 0 – 31 + 6 weken) en extreem (22 + 0 – 27 + 6 weken) te vroeg geboren zijn in een Deense subcohorte van het Europese project Effective Perinatal Intensive Care in Europa (EPICE) cohorte

 

 1. Nuytten, A., Behal, H., Duhamel, A., Jarreau, P. H., Torchin, H., Milligan, D., Maier, R. F., Zemlin, M., Zeitlin, J., Truffert, P. and on behalf of the, Epice Research Group 2020 Neonatology
  Postnatal Corticosteroids Policy for Very Preterm Infants and Bronchopulmonary Dysplasia
  Postnatale corticosteroïden (PNC) zijn effectief voor het verminderen van bronchopulmonale dysplasie (BPD) bij zeer premature pasgeborenen, maar worden in verband gebracht met bijwerkingen, waaronder een verhoogd risico op hersenverlamming. Het gebruik van PNC’s in Europa is verschillend tussen regio’s. Deze studie was bedoeld om te beoordelen of Europese neonatale intensive care-afdelingen (NICU’s) met een laag gebruik van PNC of een expliciet beleid om PNC-gebruik te verminderen een hoger risico op sterfte of BPS hadden.

 

 1. Lorthe, E., Moreira, C., Weber, T., Huusom, L. D., Schmidt, S., Maier, R. F., Jarreau, P. H., Cuttini, M., Draper, E. S., Zeitlin, J., Barros, H. and Grp, EPICE Res 2020 Scientific Reports
  Unit policies regarding tocolysis after preterm premature rupture of membranes: association with latency, neonatal and 2-year outcomes (EPICE cohort)
  Dit onderzoek beschrijft het NICU-beleid rond de toediening van weeënremmers bij het vroegtijdig breken van de vliezen tijdens de zwangerschap (PPROM) en de associatie met een verlengde zwangerschapsduur en verbeterde uitkomsten voor prematuur geboren kinderen in ziekenhuizen die andere evidence-based behandelingen hanteren.

 

 1. Draper, E. S., Zeitlin, J., Manktelow, B. N., Piedvache, A., Cuttini, M., Bonamy, A. K. E., Maier, R., Koopman-Esseboom, C., Gadzinowski, J., Boerch, K., van Reempts, P., Varendi, H., Johnson, S. J. and Grp, EPICE 2020 Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition
  EPICE cohort: two-year neurodevelopmental outcomes after very preterm birth
  De neuro-ontwikkelingsuitkomsten worden beschreven van een cohorte zeer en ernstig prematuur geboren kinderen van 2 jaar uit Europa. Er blijkt een grote variatie in het aantal matige tot ernstige neurologische ontwikkelingsstoornissen voor VPT-cohorten in heel Europa, waarvan een groot deel blijft bestaan ​​na correctie voor bekende populatie-, moeder- en kindfactoren.

 

 1. Cuttini, M., Forcella, E., Rodrigues, C., Draper, E. S., Martins, A. F., Laine, A., Willars, J., Hasselager, A., Maier, R. F., Croci, I., Bonet, M. and Zeitlin, J. 2020 Pediatric Research
  What drives change in neonatal intensive care units? A qualitative study with physicians and nurses in six European countries
  Als onderdeel van het Europese project EPICE over evidence-based perinatale zorg, werden semi-gestructureerde interviews (N = 44) uitgevoerd met medisch en verpleegkundig personeel van 11 willekeurig geselecteerde neonatale intensive care-afdelingen in 6 landen. Innovaties die binnen de afdeling voortkwamen, verband hielden met de beschikbaarheid van nieuwe technologie en waarvan werd aangenomen dat ze een duidelijk voordeel opleveren voor patiënten, leidden eerder tot consensus en een snelle implementatie.

 

 1. Costa, R., Johnson, S., Cuttini, M., Pierrat, V., Sarrechia, I., Barros, H. and Zeitlin, J. 2020 Early Human Development
  The impact of choice of norms on classification of motor impairment for children born very preterm
  De Movement Assessment Battery for Children-Second Edition (Movement ABC-2) wordt veel gebruikt om de motoriek van kinderen te beoordelen, maar er is een gebrek aan normatieve gegevens voor veel landen. Deze studie onderzocht de mate waarin het gebruik van verschillende populatie-referentienormen voor de Movement ABC-2 de classificatie en prevalentie van motorische stoornissen beïnvloedt.

 

 1. Bonamy, A. K. E., Zeitlin, J., Piedvache, A., Maier, R. F., van Heijst, A., Varendi, H., Manktelow, B. N., Fenton, A., Mazela, J., Cuttini, M., Norman, M., Petrou, S., Van Reempts, P., Barros, H., Draper, E. S., Martens, E., Martens, G., Van Reempts, P., Boerch, K., Hasselager, A., Huusom, L., Pryds, O., Weber, T., Toome, L., Varendi, H., Ancel, P. Y., Blondel, B., Burguet, A., Jarreau, P. H., Truffert, P., Maier, R. F., Misselwitz, B., Schmidt, S., Gortner, L., Baronciani, D., Gargano, G., Agostino, R., DiLallo, D., Franco, F., Carnielli, V., Koopman-Esseboom, C., Van Heijst, A., Nijman, J., Gadzinowski, J., Mazela, J., Graca, L. M., Machado, M. C., Rodrigues, C., Rodrigues, T., Bonamy, A. K., Norman, M., Wilson, E., Boyle, E., Draper, E. S., Manktelow, B. N., Fenton, A. C., Milligan, D. W. A., Zeitlin, J., Bonet, M., Piedvache, A. and Grp, Epice Res 2019 Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition
  Wide variation in severe neonatal morbidity among very preterm infants in European regions
  Het doel van de studie was om de variatie in ernstige neonatale morbiditeit onder zeer premature (VPT) baby’s in Europese regio’s te onderzoeken en na te gaan of de morbiditeitscijfers hoger zijn in regio’s met lage versus hoge mortaliteitscijfers.

 

 1. Bonnet, C., Blondel, B., Piedvache, A., Wilson, E., Bonamy, A. K. E., Gortner, L., Rodrigues, C., van Heijst, A., Draper, E. S., Cuttini, M., Zeitlin, J. and Grp, EPICE Res 2019 Maternal and Child Nutrition
  Low breastfeeding continuation to 6 months for very preterm infants: A European multiregional cohort study
  Borstvoeding biedt veel voordelen voor de gezondheid en ontwikkeling van zeer premature baby’s, maar er is weinig informatie over de duur van borstvoeding na ontslag uit de neonatale intensive care (NICU). Klinische en sociodemografische kenmerken werden verzameld uit verloskundige en neonatale medische dossiers, evenals ouder-vragenlijsten op de gecorrigeerde leeftijd van 2 jaar.

 

 1. Seppanen, A. V., Bodeau-Livinec, F., Boyle, E. M., Edstedt-Bonamy, A. K., Cuttini, M., Toome, L., Maier, R. F., Cloet, E., Koopman-Esseboom, C., Pedersen, P., Gadzinowski, J., Barros, H., Zeitlin, J. Effective Perinatal Intensive Care 2019 Developmental Medicine and Child Neurology
  Specialist health care services use in a European cohort of infants born very preterm
  Kinderen die zeer prematuur geboren zijn, hebben aanvullende specialistische zorg nodig vanwege de gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s die gepaard gaan met vroeggeboorte, maar informatie over het gebruik van de gezondheidszorg is schaars. Deze studie beschrijft het gebruik van gespecialiseerde diensten door zeer prematuur geboren kinderen in Europa.

 

 1. Schmidt, S., Norman, M., Misselwitz, B., Piedvache, A., Huusom, L. D., Varendi, H., Barros, H., Cammu, H., Blondel, B., Dudenhausen, J., Zeitlin, J., Weber, T., Martens, E., Martens, G., Van Reempts, P., Boerch, K., Hasselager, A., Huusom, L. D., Pryds, O., Weber, T., Toome, L., Ancel, P. Y., Blondel, B., Burguet, A., Jarreau, P. H., Truffert, P., Maier, R. F., Schmidt, S., Gortner, L., Baronciani, D., Gargano, G., Agostino, R., DiLallo, D., Franco, F., Carnielli, V., Koopman-Esseboom, C., van Heijst, A., Nijman, J., Gadzinowski, J., Mazela, J., Graca, L. M., Machado, M. C., Rodrigues, C., Rodrigues, T., Bonamy, A. K., Wilson, E., Boyle, E., Draper, E. S., Manktelow, B. N., Fenton, A. C., Milligan, D. W. A., Zeitlin, J., Bonet, M., Piedvache, A. and Grp, EPICE Res 2019 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology
  Mode of delivery and mortality and morbidity for very preterm singleton infants in a breech position: A European cohort study
  Een keizersnede (CS) kan de mortaliteit en morbiditeit verminderen bij zeer premature zuigelingen in stuitligging, maar het bewijs is niet doorslaggevend. Dit onderzoek evalueert de neonatale uitkomsten voor zuigelingen met een stuitligging per bevallingswijze in een Europese cohorte.

 

 1. Cuttini, M., Croci, I., Toome, L., Rodrigues, C., Wilson, E., Bonet, M., Gadzinowski, J., Di Lallo, D., Herich, L. C., Zeitlin, J., Martens, E., Martens, G., Van Reempts, P., Boerch, K., Hasselager, A., Huusom, L., Pryds, O., Weber, T., Toome, L., Varendi, H., Ancel, P. Y., Blondel, B., Burguet, A., Jarreau, P. H., Truffert, P., Maier, R. F., Misselwitz, B., Schmidt, S., Gortner, L., Baronciani, D., Gargano, G., Agostino, R., DiLallo, D., Franco, F., Carnielli, V., Cuttini, M., Koopman-Esseboom, C., Van Heijst, A., Nijman, J., Gadzinowski, J., Mazela, J., Graca, L. M., Machado, M. C., Rodrigues, C., Rodrigues, T., Barros, H., Bonamy, A. K., Norman, M., Wilson, E., Boyle, E., Draper, E. S., Manktelow, B. N., Fenton, A. C., Milligan, D. W. A., Zeitlin, J., Bonet, M., Piedvache, A. and Grp, EPICE Res 2019 Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition
  Breastfeeding outcomes in European NICUs: impact of parental visiting policies
  De gekende voordelen van moedermelk voor zeer premature baby’s hebben de belangstelling gewekt voor ziekenhuisbeleid dat borstvoeding bevordert. We onderzochten de hypothese dat een liberaler ouderbeleid geassocieerd is met meer borstvoeding bij ontslag uit de neonatale afdeling.

 

 1. Dudenhausen, J. W., Misselwitz, B., Piedvache, A., Maier, R. F., Weber, T., Zeitlin, J., Schmidt, S., Martens, E., Martens, G., Van Reempts, P., Boerch, K., Hasselager, A., Huusom, L., Pryds, O., Weber, T., Toome, L., Varendi, H., Ancel, P. Y., Blondel, B., Burguet, A., Jarreau, P. H., Truffert, P., Maier, R. F., Misselwitz, B., Schmidt, S., Gortner, L., Baronciani, D., Gargano, G., Agostino, R., DiLallo, D., Franco, F., Camielli, V., Cuttini, M., Koopman-Esseboom, C., Van Heijst, A., Nijman, J., Gadzinowski, J., Mazela, J., Graca, L. M., Achado, M. C., Rodrigues, C., Rodrigues, T., Barros, H., Bonamy, A. K., Norman, M., Wilson, E., Boyle, E., Draper, E. S., Manktelow, B. N., Fenton, A. C., Milligan, D. W. A., Zeitlin, J., Bonet, M., Piedvache, A. and Grp, EPICE Res 2019 International Journal of Gynecology & Obstetrics
  Characteristics, management and outcomes of very preterm triplets in 19 European regions
  Deze studie had tot doel de verloskundige zorg en de uitkomsten in het ziekenhuis te beschrijven bij zeer premature drielingzwangerschappen in een Europese multiregionale cohort.

 

 1. Wilson, E., Zeitlin, J., Piedvache, A., Misselwitz, B., Christensson, K., Maier, R. F., Norman, M., Bonamy, A. K. E. and Grp, EPICE Res 2018      Acta Paediatrica
  Cohort study from 11 European countries highlighted differences in the use and efficacy of hypothermia prevention strategies after very preterm birth
  Deze studie onderzocht de verschillende strategieën die in 11 Europese landen worden gebruikt om onderkoeling te voorkomen, hetgeen nog steeds voorkombt bij een groot deel van de vroeggeboorten.

 

 1. Maier, R. F., Blondel, B., Piedvache, A., Misselwitz, B., Petrou, S., Van Reempts, P., Franco, F., Barros, H., Gadzinowski, J., Boerch, K., van Heijst, A., Draper, E. S., Zeitlin, J., Grp, MOSAIC Res and Grp, EPICE Res 2018 Pediatric Critical Care Medicine
  Duration and Time Trends in Hospital Stay for Very Preterm Infants Differ Across European Regions
  Deze studie vergelijkt de duur en veranderingen in de duur van ziekenhuisverblijf voor zeer premature en extreem premature baby’s in 10 Europese regio’s

 

 1. Rodrigues, C., Teixeira, R., Fonseca, M. J., Zeitlin, J., Barros, H. and Portuguese, Epice Network 2018 Paediatr Perinat Epidemiol
  Prevalence and duration of breast milk feeding in very preterm infants: A 3-year follow-up study and a systematic literature review
  De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt voeding met exclusieve moedermelk aan tot 6 maanden en is belangrijk tot 2 jaar; er is weinig bekend over de vraag of zeer premature baby’s worden gevoed in overeenstemming met deze aanbevelingen. De prevalentie en duur van borstvoeding bij zeer premature kinderen werd beschreven en internationaal gepubliceerde gegevens werden systematisch beoordeeld.

 

 1. Rodrigues, C., Severo, M., Zeitlin, J., Barros, H. and Portuguese, Epice Network 2018 Breastfeed Med
  The Type of Feeding at Discharge of Very Preterm Infants: Neonatal Intensive Care Units Policies and Practices Make a Difference
  Het doel was om de invloed van neonatale intensive care units (NICU’s) op de voedingspraktijken bij ontslag van Portugese zeer premature baby’s te beoordelen.              

 

 1. Zeitlin, J., Bonamy, A. E., Piedvache, A., Cuttini, M., Barros, H., Van Reempts, P., Mazela, J., Jarreau, P. H., Gortner, L., Draper, E. S., Maier, R. F. and Grp, Epice Res 2017 Acta Paediatr
  Variation in term birthweight across European countries affects the prevalence of small for gestational age among very preterm infants
  De prevalentie van small for gestational age (SGA, medische term voor een kind dat ‘te klein’ is bij de geboorte) werd onderzocht  bij zeer premature (VPT) baby’s met behulp van nationale en Europese intra-uteriene normen. Een derde van de VPT-baby’s was SGA volgens intra-uteriene normgegevens. Gemeenschappelijke Europese normen lieten significante verschillen zien in de prevalentie van SGA tussen landen met een hoog en een laag geboortegewicht.

 

 1. Wolf, H. T., Huusom, L., Weber, T., Piedvache, A., Schmidt, S., Norman, M. and Zeitlin, J. 2017BMJ Open
  Use of magnesium sulfate before 32 weeks of gestation: a European population-based cohort study
  Het gebruik van magnesiumsulfaat (MgSO4) in Europese obstetrische afdelingen is onbekend. Deze studie beschrijft het gerapporteerde beleid en het daadwerkelijke gebruik van MgSO4 bij vrouwen die vóór 32 weken zwangerschap bevallen.

 

 1. Wilson, E., Bonamy, A. K. E., Bonet, M., Toome, L., Rodrigues, C., Howell, E. A., Cuttini, M., Zeitlin, J. and Grp, Epice Res 2017 Maternal and Child Nutrition
  Room for improvement in breast milk feeding after very preterm birth in Europe: Results from the EPICE cohort
  Borstvoeding (BMF) wordt in verband gebracht met een lagere neonatale morbiditeit bij de zeer premature baby (<32 weken zwangerschap) en borstvoeding is gunstig voor de gezondheid van moeders. Deze studie onderzocht  de associatie tussen maternale, verloskundige en  kind-klinische factoren; beleid voor neonatale zorg en kraamzorg; en borstvoeding bij ontslag uit de NIC

 

 1. Smith, L. K., Blondel, B., Van Reempts, P., Draper, E. S., Manktelow, B. N., Barros, H., Cuttini, M. and Zeitlin, J. 2017 Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed
  Variability in the management and outcomes of extremely preterm births across five European countries: a population-based cohort study
  Als gevolg van verbeterde prenatale en neonatale zorg is de overleving van baby’s die geboren zijn op de grens van levensvatbaarheid toegenomen, maar niet zonder risico op ernstige morbiditeit. Het is moeilijk om ouders te begeleiden en beslissingen te nemen over mogelijke behandelingen voor deze baby’s, omdat de overlevingskansen sterk variëren. Het doel was om internationale variaties te onderzoeken in het beheer en de overleving van geboorten met een extreem korte zwangerschapsduur en laag geboortegewicht in de EPICE-regio’s van België, Frankrijk, Italië, Portugal en het VK.

 

 1. Draper, E. S., Manktelow, B. N., Cuttini, M., Maier, R. F., Fenton, A. C., Van Reempts, P., Bonamy, A. K., Mazela, J., Borch, K., Koopman-Esseboom, C., Varendi, H., Barros, H., Zeitlin, J. J. and Cohort, EPICE 2017 Pediatrics
  Variability in Very Preterm Stillbirth and In-Hospital Mortality Across Europe
  Stilgeboorten en sterftecijfers in het ziekenhuis in verband met zeer vroeggeboorten (VPT) lopen sterk uiteen in Europa. Internationale vergelijkingen worden bemoeilijkt door een gebrek aan gestandaardiseerde gegevensverzameling en verschillen in definities, registratie en rapportage. Deze studie heeft tot doel te bepalen welk deel van de variatie in doodgeboorte en VPT-sterftecijfers in het ziekenhuis aanhoudt na correctie voor demografische gegevens van de populatie, case-mix en tijdstip van overlijden.

 

 1. Nuytten, A., Behal, H., Duhamel, A., Jarreau, P. H., Mazela, J., Milligan, D., Gortner, L., Piedvache, A., Zeitlin, J. and Truffert, P. 2017      PLoS One
  Evidence-Based Neonatal Unit Practices and Determinants of Postnatal Corticosteroid-Use in Preterm Births below 30 Weeks GA in Europe. A Population-Based Cohort Study
  Postnatale corticosteroïden (PNC) werden veel gebruikt om bronchopulmonale dysplasie (BPD) bij premature baby’s te behandelen en te voorkomen totdat studies een verhoogd risico op hersenverlamming en neurologische ontwikkelingsstoornissen lieten zien. We ontdekten dat PNC nog steeds veel wordt gebruikt in Europa, maar met een grote regionale variatie die niet verklaard kon worden door neonatale kenmerken.

 

 1. Norman, M., Piedvache, A., Borch, K., Huusom, L. D., Bonamy, A. E., Howell, E. A., Jarreau, P. H., Maier, R. F., Pryds, O., Toome, L., Varendi, H., Weber, T., Wilson, E., Van Heijst, A., Cuttini, M., Mazela, J., Barros, H., Van Reempts, P., Draper, E. S. and Zeitlin, J. 2017      JAMA Pediatr
  Association of Short Antenatal Corticosteroid Administration-to-Birth Intervals With Survival and Morbidity Among Very Preterm Infants: Results From the EPICE Cohort
  Prenatale corticosteroïden (ANS) worden toegediend aan zwangere vrouwen met een risico op bevalling vóór 34 weken zwangerschap, om de morbiditeit en mortaliteit bij hun baby’s te verminderen. De intervallen van toediening tot geboorte van ANS variëren, en het is niet bekend hoe dicht bij de bevalling ANS-toediening efficiënt is. Het doel was om het verband te onderzoeken tussen de tijd tussen de eerste ANS-injectie en de bevalling en overleving en morbiditeit bij 4594 eenling zeer premature baby’s in alle 19 EPICE-regio’s.

 

 1. Herich, L. C., Cuttini, M., Croci, I., Franco, F., Di Lallo, D., Baronciani, D., Fares, K., Gargano, G., Raponi, M. and Zeitlin, J. 2017 J Pediatr
  Maternal Education Is Associated with Disparities in Breastfeeding at Time of Discharge but Not at Initiation of Enteral Feeding in the Neonatal Intensive Care Unit
  In deze populatie-gebaseerde cohort van zeer premature baby’s vonden we een significant en positief verband tussen de opleiding van de moeder en de waarschijnlijkheid en voortzetting van borstvoeding op het moment van ontslag uit het ziekenhuis. In het licht van de bewezen voordelen van moedermelk, moeten strategieën om borstvoeding te ondersteunen gericht zijn op moeders met een lager opleidingsniveau.

 

 1. Edstedt Bonamy, A. K., Gudmundsdottir, A., Maier, R. F., Toome, L., Zeitlin, J., Bonet, M., Fenton, A., Hasselager, A. B., van Heijst, A., Gortner, L., Milligan, D., Van Reempts, P., Boyle, E. M. and Norman, M. 2017      Neonatology
  Patent Ductus Arteriosus Treatment in Very Preterm Infants: A European Population-Based Cohort Study (EPICE) on Variation and Outcomes.
  Spontane sluiting van open ductus arteriosus (PDA) komt vaak voor bij zeer premature baby’s en ondanks het gebrek aan bewijs voor voordelen voor de behandeling, is behandeling van PDA gebruikelijk in de neonatale geneeskunde. We ontdekten dat PDA-behandeling sterk varieert in Europa, zonder geassocieerde variaties in perinatale kenmerken of neonatale uitkomsten. Deze bevinding vraagt ​​om meer uniforme richtlijnen voor PDA-diagnose en behandeling bij zeer premature baby’s.

 

 1. Bonet, M., Cuttini, M., Piedvache, A., Boyle, E. M., Jarreau, P. H., Kollee, L., Maier, R. F., Milligan, D., Van Reempts, P., Weber, T., Barros, H., Gadzinowki, J., Draper, E. S. and Zeitlin, J. 2017 BJOG
  Changes in management policies for extremely preterm births and neonatal outcomes from 2003 to 2012: two population-based studies in ten European regions
  Hoewel de overleving van baby’s die extreem prematuur geboren zijn (vóór 27 weken zwangerschap) is verbeterd, verschillen de overlevingspercentages sterk van land tot land. Dit kan een weerspiegeling zijn van een ander beleid voor actieve behandeling van deze baby’s. Het doel was om mortaliteit en morbiditeit bij extreem vroeg geboren baby’s te bestuderen met betrekking tot wijzigingen in het beleid op de kraamafdeling en neonatologie afdeling in 10 Europese regio’s tussen 2003 en 2012, met behulp van gegevens van het MOSAIC en EPICE cohorten.

 

 1. Zeitlin, J., Manktelow, B. N., Piedvache, A., Cuttini, M., Boyle, E., van Heijst, A., Gadzinowski, J., Van Reempts, P., Huusom, L., Weber, T., Schmidt, S., Barros, H., Dillalo, D., Toome, L., Norman, M., Blondel, B., Bonet, M., Draper, E. S. and Maier, R. F. 2016 BMJ
  Use of evidence based practices to improve survival without severe morbidity for very preterm infants: results from the EPICE population based cohort
  De studie had tot doel de implementatie  na te gaan van vier hoogwaardige praktijken voor de zorg van zeer premature baby’s om hun gebruik en impact in de dagelijkse klinische praktijk te beoordelen en of deze een drijfveer vormen voor het verminderen van mortaliteit en neonatale morbiditeit.

 

 1. Wilson, E., Maier, R. F., Norman, M., Misselwitz, B., Howell, E. A., Zeitlin, J. and Bonamy, A. K. 2016 J Pediatr
  Admission Hypothermia in Very Preterm Infants and Neonatal Mortality and Morbidity
  Baby’s die zeer prematuur worden geboren, d.w.z. twee maanden of langer voor een voldragen zwangerschap worden geboren, hebben beperkte middelen om direct na de geboorte met de koude omgeving om te gaan. Ondanks bekende strategieën om met warmteverlies om te gaan na een extreme vroeggeboorte, hebben velen bij opname op de neonatale intensive care een lichaamstemperatuur onder het gewenste bereik van 36,5-37,5 °C en voldragen geboren kinderen.